logoCompania “AMG-Agroselect Comert” – lider pe piaţă

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Agroselect Semences activează cu succes pe piaţa de produse agricole. Direcţiile de bază ale activităţii companiei sunt selecţia, cultivarea şi prelucrarea seminţelor de floarea soarelui, în conformitatea cu standardele europene

Agroselect Semences face parte din grupul companiilor AMG Holding. Este important de a menţiona faptul că, Аgroselect Semences este prima instituţie privată din Republica Moldova ce activează în acest domeniu. Pentru confirmarea acestui fapt noi ne referim direct la principalele orientări ale activităţii companiei, la părţile forte ale Centrului, datorită cărora acesta a obţinut hibrizi de floarea soarelui de o calitate înaltă, care sunt rezistenţi la cei mai dăunători factori, spre exemplu, seceta, şi diferite boli ale acestei culturi.

De asemenea, nu putem să omitem din vedere faptul că, Аgroselect Semences este o companie ce evoluează dinamic, unde au fost conservate tradiţiile şi unde lucrează un personal de calificare înaltă, datorită cărui fapt activitatea acesteia este eficientă şi stabilă.

Una din principalele direcţii ale activităţii companiei este instruirea profesională a angajaţilor. Gradul de calificare a personalului este un factor important, ce determină competitivitatea oricărei organizaţii. Sistemul de instruire permanentă a cadrelor este orientat spre însuşirea de către personal a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale necesare.

În cadrul instruirii se foloseşte întregul arsenal de metode contemporane de instruire: seminare, training-uri, stagii în străinătate, programe computerizate pentru instruirea la distanţă. Astfel, în decursul ultimilor trei ani, se observă o dinamică stabilă de mărire a numărului de angajaţi ce au primit un grad înalt de calificare.

În prezent Centrul de Cercetări Ştiinţifice Аgroselect Semences reprezintă o întreprindere cu angajaţi calificaţi, ce îndeplinesc un ciclu complet de activităţi ce sunt necesare pentru pregătirea materialului de seminţe, care constituie de la creşterea materialului de seminţe pe sectoarele de hibridizare până la prelucrarea acestuia la fabrica particulară, ce este dotată cu utilaj modern. Calitatea înaltă a seminţelor se asigură prin respectarea tehnologiilor inovatoare din domeniul producerii seminţelor de selecţie. În fiecare an în diferite pepiniere (experimente preliminare, experimente de competiţie) se studiază aproximativ 1000 combinaţii de hibrizi. În pepinierele de selecţie cu linii de autopolenizare se produc peste 30 mii de autopolenizări şi încrucişări (transmiterea liniilor constante de autopolenizare la ЦМС, RF şi rezistenţă la boli).

În momentul de faţă se desfăşoară cu intensitate programul ştiinţific care este orientat spre crearea a şase tipuri de hibrizi de generaţie nouă, de o calitate mai înaltă, ceea ce se exprimă prin rezistenţa înaltă la boli, condiţii climaterice nefavorabile, spre exemplu, seceta. De asemena, hibrizii se vor distinge printr-un randament mai înalt şi un conţinut ridicat de ulei, cât şi printr-o perioadă mai precoce de maturare.

Utilajul modern, de care dispune fabrica de prelucrare, permite curăţarea minuţioasă, sortarea şi calibrarea seminţelor. În continuare seminţele sunt supuse prelucrării cu fungicide şi insecticide, cât şi cu stimulatori pentru creştere. În cele din urmă, oferim spre vânzare seminţe, care au trecut un control detaliat, ceea ce se confirmă prin certificatele de calitate ale Republicii Moldova şi a certificatelor internaţionale ISTA.

Pentru ca rezultatul muncii noastre să fie mai eficient, personalul Centrului de cercetări ştiinţifice Аgroselect Semences colaborează fructuos cu instituţii din Serbia, Franţa, România, SUA, care se ocupă cu selecţia hibrizilor de floarea soarelui.

În particula, suntem satisfăcuţi de colaborarea cu cele mai cunoscute instituţii internaţionale:

– Caussade Semences (Franţa) – este una dintre cele mai mari companii din Europa, care şi-a lărgit cu succes domeniul de activitate pe piaţa agricolă din multe ţări europene. Caussade Semences – este un gigant în producerea seminţelor în sensul direct al cuvântului.

– Chemtura Agrosolutions (SUA) ne oferă ala dispoziţie materialele necesare de cea mai înaltă calitate: soluţii de dezinfectare, coloranţi, polineri şi fungicide.

– Institutul de culturi leguminoase şi de câmp Novi Sad (Serbia): în prezent acest institut joacă un rol primordial în domeniul cultivării plantelor şi alte cercetări agricole atât în ţară, cât şi peste hotare.

– Institutul Naţional de cercetări agricole şi evoluţie Fundulea (România).

În ultimii ani în Centrul de cercetări ştiinţifice Аgroselect Semences a fost creat un număr de hibrizi cu proprietăţi îmbunătăţite (productivitate înaltă a culturii, rezistenţă ridicată la diferite boli). În prezent aceştea sunt testaţi la diferite etape în cadrul procesului de selecţie. Conform rezultatelor preliminare, aceşti hibrizi pot concura cu succes cu hibrizi analogi obţinuţi în alte instituţii ce se ocupă cu selecţia.

În timp Compania Аgroselect Semences a început să-şi realizeze activitatea sa nu numai în Moldova, dar şi în ţările ca Ucraina, Rusia, Kârgâzstan, Uzbekistan.

În Republica Moldova, Compania Аgroselect Semences este cunoscută ca producător de hibrizi precum «Drofа», «Xenia», «Oxana», «Оlea», «Vitalia», «Performer», «Valentino». Seminţele se cultivă pe teritorii de aproximativ 2000 ha în 35 de terenuri agricole, activitatea cărora fiind cuprinsă în toate regiunile ţării.

În Ucraina compania Аgroselect Semences comercializează hibrizi ca: «Drofa», «Vitalia», «Xenia». Conform datelor, oferite de staţiile de testare a varietăţilor din regiunile Lugansk, Dnepropetrovsk, Nikolaevka, Odessa, Poltava, Vinniţk, Cernoviţk, recolta de pe un hectar a depăşit standardul cu 5-5,19 centnere / hа.

În Rusia compania Agroselect Semences comercializează următorii hibrizi– «Drofa», «Olea», «Xenia». Conform rezultatelor obţinute, varietăţile date depăşesc sorturile analoage, ce au fost cultivate în aceste regiuni, după cantitatea recoltei la un ha – în comparaţie cu indiciul de standard, surplusul a constituit de la 3,2 la 12,2 centnere / hа, conţinutul de ulei al seminţelor – 7,4 %. Aceşti hibrizi au fost incluşi în Registrul de realizări în selecţie, ca fiind aprobaţi pentru utilizare.

În ţinutul Stavropolsk hibridul «Drofa» a avut un randament de 38 centnere / hа.

În cadrul cercetării, efectuate la firma agricolă «Павловская Нива» din regiunea Voronej, compania Аgroselect Semences a obţinut următoarele rezultate: «Drofa» – 33,9 centnere / hа, «Vitalia» – 31,3 centnere / hа, «Vitalia ОР» – 27 centnere / hа, «Oxana» – 35,3 centnere / га.

În condiţii climaterice dificile produsele de culturi hibrid Agroselect Semences, de asemenea, au indiat rezultate bune. În regiunea Voronej pe o suprafaţă de 800 hectare hibridul «Drofa» a adus o recoltă de 27,4 centnere / hа.
În regiunea Volgograd hibridul «Xenia» a adus o recoltă de aproximativ 20 centnere / hа.

În prezent distribuitorii ruşi dezvoltă activ reţeaua de sub-distribuire pentru seminţele de floarea soarelui hibrid în toate regiunile Federaţiei Ruse.

Enumerând toate realizările noastre şi bazându-ne pe o experienţă bogată, cât şi pe rezultatele calitative, de care suntem mândri, putem afirma cu siguranţă că Centrul de Cercetări Ştiinţifice Аgroselect Semences este o instituţie orientată spre calitate şi deschisă spre o cooperare fructuoasă chiar şi cu cei mai exigenţi clienţi, cărora le declarăm, fără modestie falsă, că le vom putea justifica aşteptările, cu siguranţă.

În momentul de faţă sunt supuşi testării 7 hibrizi noi – Dacia, Talmaz, Zimbru, Codru, Fanflor, Performer, Sandrina.

Show Buttons
Hide Buttons