Datorită particularităţilor ei biologice, cultura de floarea soarelui, destinată pentru cultivarea seminţelor de tip F1, necesită o îngrijire speciaă, o atenţie deosebită în cadrul efectuăeii tuturor măsurilor agrotenice, începând de la selectarea terenului până la recoltare.

Cu scopul protejării contra bolilor şi, în special contra „plantei parazit – lupoaia” (Orobanche) este necesar de a selecta câmpurile, unde nu au existat culturi de floarea soarelui, leguminoase, rapiţă, soia şi alte culturi din familia solanaceelor cel puţin 6-7 ani.

Cel mai bun precursor pentru terenurile de hibridizare sunt culturile de iarnă şi primăvară. În cazul absenţei acestora se poate utiliza câmpul după cultura de porumb pentru siloz şi boabe. În urma acestor culturi este necesar de a ara câmpul imediat după recoltare cu nivelarea simultană obligatorie pentru astuparea completă a resturilor. Este necesar de a menţiona că, culturile de floarea soarelui reacţionează pozitiv  la aratul adânc (27 cm şi mai adânc). Acest lucru asigură formarea unui sistem de rădăcini mai puternic, favorizează acumularea umidităţii, şi respectiv, formarea plantelor sănătoase în perioada timpurie de creştere. În această perioadă se formează şi se dezvoltă semnificativ calatidiile.

O atenţie deosebită trebuie acordată nivelării solului toamna. Această măsură agrară bine realizată asigură posibilitatea efectuării mai devreme a operaţiunilor de pre-semănat şi semănat. Dar cel mai important este faptul că nivelarea de toamnă întotdeauna asigură semănatul cu un sol umed.

Primăvara devreme, imediat ce permite timpul de afară, pe solul bine pregătit din toamnă, este necesar de a introduce erbicidele de sol  (recomandate în Moldova), astupându-le bine în sol cu cultivatoarele şi boroanele. Este necesar de a începe semănatul fără a permite un decalaj de timp semnificativ. Totuşi, este necesar de a supraveghea atent temperatura solului, aceasta nu trebuie să fie mai mică de  12º С la adâncimea de semănare a seminţelor. Această „regulă” trebuie respectată cu exactitate, întrucât liniile părinteşti sunt mai sensibile decât seminţele de sorturi şi Ф1. Încălcarea acestei „reguli” provoacă distrugerea unei părţi din seminţe, prin răsărirea neuniformă a puieţilor, şi în consecinţă, la încălcarea  ciclului măsurilor agrare uletrioare, şi în sfârşit, la rărirea puieţilor şi la reducerea accentuată a producţiei de seminţe.

Schema de semănare, norma pentru plantare  («mama», «tatăl») sunt emise de către autorul hibridului în „Cartela Tehnologică” împreună cu certificatul de calitate al seminţelor. Sarcina agronomului constă în faptul că, pentru a primi aceste documente şi seminţe, este nevoie de a pregăti agregatele pentru semănare (semănătoarele), a determina discurile necesare pentru semănare, pentru fiecare linie separat („mama”, „tatăl”), fiind verificate la primirea seminţelor. Este necesar de a menţiona că, fiecare gospodărie agricolă primeşte de la autor seminţele în cantitatea exactă prevăzută în contract şi în „Cartela Tehnologică”, strict pe teren.

Deficitul uneia dintre forme nu poate fi compensată necătând la absenţa acesteia. Având în vedere faptul că  seminţele de formă paternă sunt mult mai mici după mărime decât seminţele de formă maternă, pe brăzdarele ce seamănă „tatăl” este necesar de a instala limitatori de astupare a adâncimii, pentru a le semăna cu 1,5-2 cm mai puţin decât seminţele „mamă”.  Acest lucru asigură uniformitatea şi simultanietatea răsăririi puieţilor de ambele forme, ceea ce e foarte important pentru asigurarea polinizării calitative şi la timp a plantelor de formă maternă.

Există încă un moment important. Pentru atragerea insectelor – polinizatoare este necesar, ca cu 2-3 zile înainte de începerea semănării seminţelor „mamă”, în jurul terenului (pe margini) să se semene 6 rânduri de „tată”.  Acest lucru va duce la o înflorire puţin mai devreme, va atrage insectele şi va asigura o polinizare mai completă a formei materne.

În legătură cu faptul că, solul după semănat, dacă au fost introduse erbicide, ce au format „ecran” cât şi „porţi” pentru puieţii de buruieni, agregatul pentru semănare trebuie să fie obligatoriu dotat cu nivelatoare după fiecare brăzdar. Acest lucru va asigura „acoperirea”, seminţelor ce accidental nu au fost astupate şi obţinerea puieţilor compleţi, şi nu va crea rânduri „rupte”.
De regulă, câmpul după semănat este supus răluirii, cel mai bine cu folosirea rulourilor cu inele şi dinţi.

Cu scopul păstrării „ecranului” şi a unui efect mai mare de la erbicide astfel de semănături nu sunt supuse boronirii.
După răsărirea puieţilor este necesar de a organiza examinarea zilnică a câmpului. O deosebită atenţie trebuie acordată dăunătorilor de sol (gărgăriţa de sfeclă, gândacul pământiu) de pe marginea câmpului, de lângă fâşiile forestiere, etc. În cazul apariţiei acestora se va pulveriza mai întâi marginile, iar apoi, dacă e necesar se va pulveriza câmpul întreg (aceasta are loc în faza de apariţie a cotiledoanelor).

În faza „furculiţa” sau la apariţia primei perechi de frunze este necesar de a calcula toate rândurile „dese”, focarele, etc., şi de a efectua tăierea puieţilor pentru a asigura pe întreg câmpul prezenţa la 1 m.p. a numărului de puieţi indicat în „Cartela tehnologică”.

Această măsură agrară are o importanţă primordială, deoarece în această fază, în această perioadă se dezvoltă mărimea calatidiului, se formează numărul de flori, şi respectiv, se formează recolta.
Toate aceste activităţi trebuie să aibă loc sub controlul strict al agronomului. Acest lucru nu trebuie să fie pus în sarcina subalternilor.
Cultivările mecanizate între  rânduri, muşuroirea plantelor şi lupta contra bolilor trebuie să se efectueze în caz de necesitate. De asemenea, este necesar de a se ţine cont de acţiunea erbicidelor, prezenţa umidităţii în sol şi alte condiţii.   Urmează a se lua în vedere faptul că, pe vreme secetoasă „muşuroirea” poate dăuna plantei şi poate duce la o uscare mai puternică a solului. În astfel de cazuri trebuie să se străduie să se acopere solul cu „mulci”.

Tot în această perioadă, adică când planta ajunge la o înălţime de 40-50 cm se începe o perioadă  foarte responsabilă: înlăturarea plantelor „atipice”. În forma paternă apar plante cu o singură pălărie. Ele sunt „străine”, acestea trebuie să fie pur şi simplu tăiate.

Un lucru mai serios ţine de forma maternă, pe acestea, de asemenea, apar pălării „străine”. Acestea sunt „parvenite” – sunt mai înalte, posibil să aibă şi mai multe pălării („tatăl”), cu o altă nuanţă a frunzelor, bolnave, etc. Toate acestea trebuie să fie tăiate, iar plantele bolnave urmează să fie scoase la marginea câmpului şi arse.

Perioada culminantă în cadul lucrului pentru cultivarea calitativă a seminţelor Ф1 este începutul înfloririi plantelor materne. În această perioadă este necesar de a pregăti un grup de persoane bine instruite cu raportul 1 persoană la 1 ha de cultură.
Acţiunea  de înlăturare a plantelor fertile  constă în tăierea pălăriilor, la acele plante care a apărut polenul (cele cu marginea întunecată a pălăriei), poziţionarea acestora între rânduri strict cu faţa în jos (pentru a nu numeri pe ele albinele – polinizatoare). Se taie imediat tulpina plantei mai jos de jumătate, pentru ca această plantă să nu folosească umiditatea, nutriţia şi să nu împiedice la recoltare  (aceasta este verde şi conferă umiditate seminţelor).

Înlăturarea plantelor fertile se începe atunci când înflorirea ajunge la 1%, se efectuează zilnic, începând cu ora 5 dimineaţa (până la amiază). Câmpul trebuie să fie verificat complet în fiecare zi până la sfârşitul procesului de înflorire la toate plantele de pe câmpul dat. De obicei această activitate durează 10-12 zile.

Printre măsurile agrare de cultivare a producţiei înalte de seminţe de tipul Ф1, un rol primordial îl joacă polinizarea calitativă şi la timp a plantelor.  Acest lucru se realizează prin prezenţa la fiecare hectar de cultură a câte 2-3 familii de albine. Acestea asigură creşterea producţiei cu 2-3 cen./ha în comparaţie cu polinizările libere de câmp.

La finisarea procesului de înflorire forma paternă se înlătură, adică plantele se utilizează pentru hrănirea animalelor, sau se nimicesc prin discuire  simplă. Această metodă agrară este obligatorie, întrucât  asigură curăţenia seminţelor Ф1 de formă maternă. Mai mult decât atât, descoperirea şanţurilor dintre fâşii, favorizează o uscare mai rapidă a plantelor materne. Este necesar de a acorda o atenţie deosebită curăţirii culturilor. În ultimul timp pe câmpuri a crescut brusc numărul de buruieni (ştirul, scaietele), seminţele cărora se înlătură foarte greu din materialul de seminţe. De aceea, pe lângă aplicarea erbicidelor, lupta contra buruienilor, trebuie să se efectueze şi pe cale mecanică. Trebuie de menţionat că aceste buruieni apar târziu, şi de regulă, sub formă de focare. De aceea câmpul trebuie să fie examinat  şi să se nimicească „straturile de flori”, atât prin metoda mecanică, cât şi prin metoda manuală. Trebuie să avem în vedere faptul că, seminţele de ştir se lipesc de cultura de floarea soarelui, iat seminţele scaietelui se aseamănă cu acestea după formă şi mărime.

Cu scopul de a grăbi maturarea seminţelor şi combaterea îmbolnăvirii plantelor, procesul de desecare a culturilor dă rezultate foarte bune. Această operaţie se efectuează  la începutul rumenirii calatidiilor şi atingerii umidităţii seminţelor de 32-35%. Este necesar de a menţiona faptul că, fiece zi de întârziere a desecării duce la pierderea a 0,2 centnere la hectar.

Pe terenurile de hibridizare recoltarea cu ajutorul combinelor simple se începe când umiditatea seminţelor nu depăşeşte 12%. În decursul procesului de recoltare se realizează un control permanent asupra calităţii seminţelor treierate. Pentru reducerea traumării seminţelor, rotaţiile tamburului maşinii de treierat se reduc până la 300-350 pe minut, iar placa tamburului se lasă în jos până la suport. Pierderile de seminţe nu trebuie să depăşească 2.5%, nivelul de curăţenie nu trebuie să fie mai mic de 95%, seminţele deteriorate nu trebuie să depăşească  1%, inclusiv cele vărsate până la 0,5%.

La recoltarea culturii de floarea soarelui se controlează înâlţimea de tăiere, procesul de treierare a seminţelor şi a calatidiilor, pierderile de seminţe şi calatidii, deteriorarea seminţelor, gradul de curăţenie a seminţelor în buncărul combinei.
Această operaţie este efectuată de către agronom – „Executor” şi specialistul  CS «AMG- Agroselect» de la începutul lucrului combinei până la finisarea recoltării producţiei.

Recoltarea culturii de floarea soarelui pe sectoarele de hibridizare se realizează pe timp de zi, recoltarea pe timp de noapte se interzice categoric.

Seminţele recoltate se încarcă în mijloace de transport, care trebuie să fie livrate în decurs de 5 ore, nu mai târziu, la fabrica de curăţare a seminţelor din or. Soroca. Livrarea seminţelor cu întârziere, ce depăşeşte mai mult de 5 ore duce la alterarea şi înrăutăţirea calităţii acestora.

Show Buttons
Hide Buttons